Macula degeneratie

Bij maculadegeneratie neemt de kwaliteit van de gele vlek, oftewel de macula, af. Het gezichtsvermogen gaat hierdoor steeds verder achteruit en zo kunnen er problemen ontstaan met lezen, autorijden en het herkennen van gezichten. Het is een ingrijpende oogziekte waarbij de achteruitgang van het gezichtsvermogen groot is. Het proces gaat echter in de meeste gevallen langzaam. Het centrale zicht wordt wazig, maar meestal blijft het beeld eromheen goed. Aan het proces is helaas weinig tot niets te doen.

Er is een aantal risico’s die de kans op maculadegeneratie verhogen. Leeftijd speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. Het komt namelijk vrijwel alleen voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Dit is dan ook de reden dat het leeftijdsgebonden maculadegeneratie of Age-Related Macular Degeneration (AMD) wordt genoemd. Daarnaast speelt erfelijkheid een rol. Als een familielid maculadegeneratie heeft, dan heb je een grotere kans om het zelf ook te krijgen. Roken, overmatig zonlicht, vrouwen met een leeftijd boven de 75 jaar en de oog-en huidskleur zijn ten slotte ook nog factoren die het risico op maculadegeneratie verhogen. Mensen met een blanke huid en blauwe ogen hebben een verhoogd risico. Er zijn twee vormen van leeftijdsgebonden maculadegeneratie, namelijk: droge (atrofische of niet- exsudatieve) en natte (neovasculaire of exsudatieve) maculadegeneratie. Bij droge maculadegeneratie worden de weefsels van de macula dunner doordat er cellen verdwijnen. Er zijn hierbij geen tekenen van littekenweefsel of lekkages van bloed of andere vloeistoffen in het netvlies. Bij natte maculadegeneratie zie je dat zich afwijkende bloedvaatjes ontwikkelen in de weefsellaag onder de macula. Uit deze vaatjes kan vocht en bloed lekken wat in dat gebied onder de macula terechtkomt. Uiteindelijk ontstaat er een opeenhoping van littekenweefsel onder de macula. Bij droge maculadegeneratie verslechtert het gezichtsvermogen langzaam en pijnloos, bij natte maculadegeneratie verloopt het verlies van gezichtsvermogen doorgaans snel en kan het plotseling optreden wanneer één van de afwijkende bloedvaatjes lekt.


Macula degeneratie is een aandoening van het oog waarbij de macula, een kleine gebied in het midden van het netvlies, wordt beschadigd. De macula is verantwoordelijk voor het scherpzien en het is een belangrijk deel van het oog voor het lezen, rijden en het herkennen van gezichten. Macula degeneratie kan leiden tot een afname van het zicht en soms zelfs tot blindheid.

Er zijn twee soorten macula degeneratie: droge macula degeneratie en natte macula degeneratie.

Droge macula degeneratie is de meest voorkomende vorm van macula degeneratie. Het treedt op wanneer de cellen in de macula afsterven en deze gebieden opvullen met littekenweefsel. Dit kan leiden tot een afname van het zicht, maar het verlies van het zicht is meestal langzamer dan bij natte macula degeneratie.

Natte macula degeneratie is een ernstigere vorm van macula degeneratie. Het treedt op wanneer er bloedvaten groeien in de macula, wat kan leiden tot bloedingen en littekenweefsel. Dit kan snel leiden tot een afname van het zicht. Natte macula degeneratie kan soms behandeld worden met injecties van medicijnen in het oog om de groei van nieuwe bloedvaten te remmen, maar het kan niet volledig genezen.

Beide vormen van macula degeneratie kunnen niet volledig genezen worden, maar er zijn behandelingen beschikbaar om het verlies van het zicht te vertragen. Het is belangrijk om regelmatig oogonderzoeken te laten doen om macula degeneratie op tijd op te sporen en te behandelen.