Glaucoom

Bij glaucoom is er sprake van een beschadigde oogzenuw wat vaak gepaard gaat met een verhoogde oogboldruk. Glaucoom is meestal chronisch en leidt tot een steeds groter en onomkeerbaar gezichtsvermogen. Het is daarom belangrijk om glaucoom vroegtijdig op te kunnen sporen door regelmatige controle van onder andere de oogdruk.

Er zijn diverse soorten glaucoom, waaronder: chronisch glaucoom en acuut glaucoom. Beide hebben verschillen in symptomen. Zo ontstaan de symptomen bij chronische glaucoom sluipend, waardoor ze pas klachten geven als het gezichtsveld drastisch kleiner wordt. Bij acuut glaucoom zijn daarentegen de symptomen duidelijker aanwezig en komt het meestal maar aan één oog voor. Hierbij kan het oog rood worden, dof voelen of juist veel pijn doen. Ook het zicht is wazig. Andere symptomen zoals ernstige hoofdpijn braken en misselijkheid kunnen tevens optreden door een extreem hoge oogdruk. Glaucoom komt voor bij ongeveer 14 miljoen mensen in de wereld. Het hoogste risico op het krijgen van glaucoom zijn: leeftijd van boven de 40 jaar, mensen met een negroïde afkomst, mensen bij wie de aandoening in de familie voor komt en mensen die eerder een oogverwonding hebben opgelopen. Bij glaucoom is de productie en afvoer van vocht in het oog (het kamerwater), niet in evenwicht. Hierdoor stijgt de oogboldruk tot een hoog niveau. Bij een gezond oog wordt kamerwater, dat het oog van voedingsstoffen voorziet, geproduceerd door het straallichaam achter de iris, waarna het in het voorste gedeelte van het oog terecht komt om vervolgens via afvoerkanaaltjes tussen de iris en het hoornvlies, uit het oog te verdwijnen. Je kunt het eigenlijk vergelijken met de werking van een kraan en gootsteen. Bij glaucoom zijn de afvoerkanaaltjes verstopt, geblokkeerd of bedekt, waardoor het kamerwater het oog niet kan verlaten. Tegelijkertijd wordt er wel vocht geproduceerd in de achterste oogkamer en hierdoor wordt de druk in het oog hoger. Wanneer de druk hoger is dan de oogzenuw kan verdragen, ontstaat glaucoom. Het verlies van gezichtvermogen wat veroorzaakt wordt is onherstelbaar. Wanneer glaucoom wordt ontdekt kan echter verder verlies van het gezichtsvermogen worden voorkomen. Brilmode Verhey van Wijk beschikt over geavanceerde apparatuur om je oogdruk te kunnen meten. Wanneer deze te hoog is zal de opticien je doorverwijzen naar de huisarts om een verwijzing voor de oogarts te vragen.


Glaucoom is een oogaandoening waarbij de oogzenuw beschadigd raakt door een verhoogde druk in de oogbol. Dit kan leiden tot gezichtsverlies en blindheid als het niet tijdig wordt behandeld.

Er zijn verschillende soorten glaucoom, waaronder openhoekglaucoom en dicht hoek glaucoom. Openhoekglaucoom is de meest voorkomende vorm en ontstaat wanneer de druk in de oogbol stijgt doordat het vocht dat normaal gesproken uit de oogbol wordt afgevoerd, niet goed kan wegvloeien. Dicht hoek glaucoom is een ernstigere vorm van glaucoom die optreedt wanneer de hoek tussen de oogbol en de iris (de kleurrijke ring rond de pupil) te nauw is, waardoor het vocht niet goed kan wegvloeien.

Symptomen van glaucoom kunnen onder andere zijn: wazig zicht, pijn in het oog, misvorming van de pupil, hoofdpijn en misselijkheid. Het is belangrijk om regelmatig naar de oogarts te gaan voor controle, omdat glaucoom vaak geen duidelijke symptomen geeft in de vroege stadia. Als glaucoom tijdig wordt opgespoord, kan het worden behandeld met medicijnen, laserbehandelingen of chirurgie om de oogdruk te verlagen en verdere schade aan de oogzenuw te voorkomen.


Groene staar is een andere term voor een glaucoom, wat een oogaandoening is waarbij de oogdruk te hoog wordt. Dit kan leiden tot schade aan de oogzenuwen en het netvlies, wat kan resulteren in verminderd zicht of zelfs blindheid.

De oogdruk wordt gereguleerd door vocht dat wordt aangemaakt in het oog en afgevoerd via een kanaalsysteem. Als dit kanaalsysteem verstopt raakt, kan het vocht niet goed afvloeien, wat leidt tot een hoge oogdruk. Dit kan op zijn beurt leiden tot schade aan het oog.

Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar voor glaucoom, afhankelijk van de ernst van de aandoening en de specifieke oorzaak. De behandeling kan bestaan uit medicijnen, zoals druppels of tabletten om de oogdruk te verlagen, of een operatie om het kanaalsysteem te verwijden zodat het vocht beter kan afvloeien.

Het is belangrijk om een glaucoom op tijd te behandelen om verdere schade aan het oog te voorkomen. Als u vermoedt dat u glaucoom heeft, raadpleeg dan zo snel mogelijk een oogarts voor een behandeling.