Selecteer een pagina

Tikkie

Privacyverklaring Tikkie.me

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 24 mei 2018.

Dit is de Privacyverklaring van Tikkie.me (“Tikkie”). Tikkie wordt aangeboden door ABN AMRO bank N.V., gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam in Nederland.

Jouw persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan als je een betaalverzoekje ontvangt via Tikkie. Betaalverzoekjes kunnen zowel door consumenten als zakelijke partijen verstuurd worden. Je kunt erop vertrouwen dat we op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voordat je bepaalde keuzes maakt.

Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

We hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor de gegevensbescherming. Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Tikkie, stuur dan een mail aan privacy.office@nl.abnamro.com.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook jouw bankrekening, telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens.

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen we jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

Overeenkomst

Je hebt de voorwaarden voor een eenmalige betaling via Tikkie geaccepteerd. We gebruiken jouw persoonsgegevens om de overboeking te kunnen doen.

ABN AMRO doet de overboeking zo snel mogelijk na ontvangst van jouw betaling. Uiterlijk op de volgende werkdag wordt het bedrag bijgeschreven op het aangegeven rekeningnummer

Wettelijke verplichting

In de wet staan veel regels waaraan we ons als bank moeten houden. Bijvoorbeeld dat we persoonsgegevens moeten vastleggen en in sommige gevallen aan anderen moeten geven. Zoals aan Justitie bij financiële fraude.

Toestemming

Soms moeten we jou om toestemming vragen. Daarover lees je meer bij ‘Het gebruik van gegevens met of zonder jouw toestemming’.

Gerechtvaardigd belang

We mogen jouw persoonsgegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. We moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af. Maar wanneer is dit? We lichten dit toe met een paar voorbeelden:

 • We beschermen persoonsgegevens van jou, van ons en die van anderen.
 • We bewaren de persoonsgegevens van de overboekingen van de opdrachtgever en de ontvanger als bewijs.
 • Bij melding van fraude kunnen we de betaalhistorie van een Tikkie-gebruiker inzien. Dit doen wij om schade voor jou en voor Tikkie als gevolg van fraude te voorkomen en beperken.
 • Als je Tikkie-betaler én klant van ABN AMRO bent, kunnen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden.
 • Ook willen we onze administratie op een efficiënte manier uitvoeren en doen we statistisch onderzoek.

Welke persoonsgegevens gebruikt Tikkie waarvoor?

 • We gebruiken je IBAN als er vragen zijn over een betaling. Met je IBAN kunnen we jouw betaling terugzoeken. Ook wordt je IBAN getoond in de bijschrijving bij de ontvanger. In het geval van een fout of een onterechte betalingen, kan de ontvanger het geld naar je terugboeken.
 • We laten je naam zien bij de verzoeker die het betaalverzoek heeft verstuurd.
 • We registeren IP-adressen om misbruik tegen te kunnen gaan. Heb je in de cookie-instellingen aangegeven dat Tikkie.me gebruik mag maken van cookies voor social media en cookies voor gerichte advertenties? Dan gebruiken we het IP-adres ook voor advertentiedoeleinden. We kunnen je dan gepersonaliseerde advertenties van Tikkie laten zien op platforms van derden zoals, een website en een app.
 • Wanneer je een Tikkie betaalt, registreren we het Operating System van het toestel waar je mee betaalt (bijvoorbeeld iOS of Android). Ook registreren we welke internetbrowser je gebruikt en het bijbehorende versienummer. Met deze gegevens kunnen we je helpen als de Tikkie-website bij jou niet goed werkt. Ook kunnen we de gebruikerservaring van de website met deze gegevens verder verbeteren.

Bij zakelijke Tikkie verzoekjes verwerken we ook de volgende persoonsgegevens:

 • Heeft een zakelijke ontvanger een kenmerk gekoppeld aan het betaalverzoek? Dan communiceren we dit kenmerk terug naar deze ontvanger als jij de betaald hebt. Met dit kenmerk verwerkt de zakelijke ontvanger jouw betaling.

Voor wie is Tikkie?

Je mag persoonlijk gebruikmaken van Tikkie als je meerderjarig bent en een betaalrekening hebt.

Cookies en vergelijkbare technieken

Tikkie.me maakt gebruik van analytische tools waarmee we het gebruik van onze website meten. Daarnaast maken we met jouw toestemming gebruik van advertentiecookies en vergelijkbare technieken. Zo kunnen we jou gepersonaliseerde advertenties van Tikkie tonen op websites en apps van derden. Ook kunnen we je juist uitsluiten van dit soort advertenties.

Meer informatie over cookies en vergelijkbare technieken lees je op Tikkie.me onder Cookies. Hier kan je ook de instellingen aanpassen.

Gebruik van persoonsgegevens met of zonder jouw toestemming

Soms moeten we jou om toestemming vragen om je persoonsgegevens te mogen gebruiken. Als je toestemming hebt gegeven, kun je die altijd weer intrekken.

Goed om te weten:

Als we jouw persoonsgegevens gebruiken op basis van de wet of een ‘gerechtvaardigd belang’, dan mag dat zonder jouw toestemming. Je kunt hier wel bezwaar tegen maken.

Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken

Er zijn situaties waarin we jouw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Je leest hieronder wie dat zijn.

Onze dienstverleners

We werken samen met bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening, zoals ICT serviceproviders. We mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven, daar zijn wettelijke regels voor. We kiezen deze bedrijven dus zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

We kunnen ook partijen inschakelen die diensten aan ons verlenen zoals, advocaten en accountants. Wanneer deze partijen persoonsgegevens verwerken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan.

Bevoegde publieke instanties

Onze toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, en andere overheidsinstanties kunnen persoonsgegevens van jou bij ons opvragen. In de wet staat wanneer we die moeten geven.

Zakelijke Tikkie gebruikers

We delen geen persoonsgegevens met zakelijke partijen die Tikkie-betaalverzoekjes sturen, behalve de gegevens die gekoppeld zijn aan de betaling. Zie ook ‘Welke gegevens gebruikt Tikkie waarvoor’.

Andere banken

Maak je met Tikkie geld over naar een andere bank? Dan komen jouw persoonsgegevens natuurlijk ook daar terecht. Dat kan niet anders.

Social Media

We hebben via social media contact met klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de websites Tikkie.me en abnamro.nl. Dit doen we om relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Het kan gebeuren dat we dan (persoons)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Profilering

Tikkie maakt gebruik van profilering. Hieronder lees je wat dat betekent.

Ben je Tikkie-betaler én klant bij ABN AMRO? Dan kan ABN AMRO gebruikmaken van profilering. We kijken dan bijvoorbeeld naar een leeftijdscategorie en welke andere producten je bij ABN AMRO hebt. Op basis van je profiel kunnen we je gepersonaliseerde advertenties van Tikkie tonen op platforms van derden (bijvoorbeeld social media), mits je cookies hebt geaccepteerd. Ook kunnen we je juist uitsluiten van dit soort advertenties. Natuurlijk toetsen we het gebruik van gegevens aan de privacyregels. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

We doen onze uiterste best om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen:

 • We investeren voortdurend in onze systemen, procedures en mensen.
 • We trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.

Veiligheid is iets waar we ook sámen met jou aan willen werken. Heb je bijvoorbeeld te maken gehad met lekken in de beveiliging? Dit kan je dat via de website van abnamro.nl vertrouwelijk aan ons melden.

Waarschuwingssystemen van de banken

Om de veiligheid van ABN AMRO en de bankensector te beschermen, hebben de banken in Nederland een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen zij toetsen of iemand:

 • ooit fraudeerde
 • probeerde te frauderen
 • een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bankensector

Op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken lees je hier meer over.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die persoonsgegevens dus ook zo lang bewaren.

Het kan zijn dat we betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, bewaren we persoonsgegevens. We kunnen die in een archief bewaren totdat een eventuele claim verjaard is en we niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

Jouw rechten

Recht van bezwaar bij profiling

Als je klant bent bij ABN AMRO, wil je misschien niet dat we jouw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Je kunt als klant van ABN AMRO altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel. Meer informatie daarover vind je in de Privacyverklaring van ABN AMRO op de website abnamro.nl.

Voor Tikkie-betalers die geen klant zijn van ABN AMRO geldt dat profilering niet wordt toegepast.

Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

 • Je hebt het recht een overzicht op te vragen van alle persoonsgegevens die we van jou gebruiken voor Tikkie.
 • Kloppen jouw persoonsgegevens niet? Dan kan je ons vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen.
 • Je kunt ons altijd vragen jouw persoonsgegevens te wissen. Sommige gegevens moeten wij echter bewaren. Bijvoorbeeld voor fraudedetectie of omdat het transactiegegevens zijn die wij volgens de wet moeten bewaren.
 • Je kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
  1. Je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn,
  2. We maken ten onrechte gebruik van jouw persoonsgegevens
  3. We willen jouw persoonsgegevens vernietigen, maar je hebt ze nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn)

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

Je kunt bij ons de persoonsgegevens opvragen die we van jou hebben opgeslagen. Dit zijn de persoonsgegevens die we met jouw toestemming hebben verkregen (die jij met de betaling meegeeft aan Tikkie). Dat heet ‘dataportabiliteit’.

Let op de veiligheid van jouw gegevens

 • Controleer of de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is en net zo veilig met jouw persoonsgegevens omgaat als wij.
 • Wil je persoonsgegevens ontvangen? Let er dan op dat je eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is gehackt of kan worden gehackt. Jouw financiële gegevens kunnen voor criminelen heel interessant zijn.

Wil je de persoonsgegevens opvragen die we over je hebben ontvangen of aan een andere partij geven? Dien dan een verzoek bij ons in.

Contact

Heb je een vraag, idee of klacht over een betaalverzoek? Neem dan contact op via WhatsApp: 06 – 8365 4343.

Vragen over de Privacyverklaring kun je mailen naar: privacy.office@nl.abnamro.com. We helpen je graag!

Ben je het niet eens met de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan eventueel ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download

Je kunt onze Privacyverklaring opslaan op jouw telefoon, tablet of computer.

Wijzigen Privacyverklaring

Tikkie blijft haar dienst ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Je wordt daarover geïnformeerd. We adviseren je om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Start WhatsApp
Stel je vraag:
U kunt ons dag en nacht een WhatsApp bericht sturen, wij reageren zo snel als mogelijk