Selecteer een pagina

Privacy Policy

Algemeen
Dit is de privacy policy van Brilmode Verhey van Wijk.
Brilmode Verhey van Wijk is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website www.brilmode.com (de “Website”).

Brilmode Verhey van Wijk respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
Brilmode Verhey van Wijk verwerkt de persoonsgegevens die zij via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- een aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Brilmode Verhey van Wijk verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Brilmode Verhey van Wijk verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden door Brilmode Verhey van Wijk gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Brilmode Verhey van Wijk, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van reclame per post. Voor zover wettelijk vereist vraagt Brilmode Verhey van Wijk uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.

In sommige gevallen zal Brilmode Verhey van Wijk de door u verstrekte persoonsgegevens ook aan derden ter beschikking stellen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Brilmode Verhey van Wijk  zullen uitvoeren.
Brilmode Verhey van Wijk zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn
De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Brilmode Verhey van Wijk bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 10 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Brilmode Verhey van Wijk over u verzamelt. Ook kunt u Brilmode Verhey van Wijk verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Brilmode Verhey van Wijk, Weissenbruchstraat 44, 2596 GJ ‘s-Gravenahage

Openingstijden


Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

9.30 - 18.00 uur

9.30 - 18.00 uur
9.30 - 18.00 uur
9.30 - 18.00 uur
9.00 - 17.00 uur

Openingstijden


Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

9.30 - 18.00 uur

9.30 - 18.00 uur
9.30 - 18.00 uur
9.30 - 18.00 uur
9.00 - 17.00 uur

070-3245218

Whatsapp: 06-57363921

brilmode Verhey van Wijk, Weissenbruchstraat 44

Start WhatsApp
Stel je vraag:
U kunt ons dag en nacht een WhatsApp bericht sturen, wij reageren zo snel als mogelijk