Selecteer een pagina

Mijn ogen

Recent heeft u bij ons een uitgebreide oogmeting laten uitvoeren. Hierbij hebben we uw sterkte gemeten, uw oogdruk bepaald en een staarindicatie uitgevoerd. Tevens zijn er  foto’s van uw netvlies gemaakt en op papier aan u meegegeven. Benieuwd wat u met de netvliesfoto’s kunt doen? Lees dan snel verder!

Wat gebeurt er met mijn netvliesfoto’s?
Wij bewaren uw netvliesfoto’s in uw digitale dossier en u heeft dit meegekregen op papier. Daarnaast bieden wij u nog twee andere mogelijkheden:

  • U kunt de netvliesfoto’s in bezit krijgen op USB-creditcard waar deze gedetailleerd bekeken kunnen worden
  • U kunt een preventieve gezondheidscheck laten uitvoeren

USB-creditcard
De USB-creditcard past gemakkelijk in uw portemonnee, zodat u te allen tijde uw netvliesfoto’s bij u kunt dragen. Handig, als u bijvoorbeeld veel in het buitenland bent. De netvliesfoto’s bieden u een mooi uitgangspunt wat betreft de gezondheid van uw ogen.
Zeker wanneer u hoog bijziend bent en dus een grotere kans hebt op netvliesproblemen of wanneer u diabetespatiënt bent, is het aan te raden om zo’n USB-creditcard aan te schaffen. De netvliesfoto’s worden in diverse filters gemaakt, waardoor de verschillende lagen goed bekeken kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt van infraroodfilter en een groenfilter, zodat bijvoorbeeld de vaatjes en macula zeer goed in beeld gebracht worden.

De kosten hiervan zijn €49,00.

Preventieve gezondheidscheck
De preventieve gezondheidscheck wordt uitgevoerd door onze gecertificeerde specialisten. Zij nemen een vragenlijst met u door waarin zij een paar korte vragen over uw gezondheid aan u stellen. Deze vragenlijst wordt samen met uw netvliesfoto’s opgestuurd naar gespecialiseerde artsen in München. De vragenlijst en uw netvliesfoto’s worden door een oogarts, cardioloog en internist uitgebreid bekeken en beoordeeld. Zij maken voor u een rapportage waarin eventuele afwijkingen gedetailleerd in beeld worden gebracht, waarbij u, indien nodig, een aanbeveling krijgt voor verder gericht onderzoek. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de kans op een hartaanval of beroerte. De vaten van het netvlies zijn namelijk een weerspiegeling van de gezondheid van de vaten in de rest van uw lichaam.

De kosten van de gezondheidscheck zijn slechts €95,00.

Waarom?
In de eerste plaats vinden wij het van belang om preventief de gezondheid van de ogen te bekijken. Net zoals de overheid u de mogelijkheid geeft om bevolkingsonderzoek uit te laten voeren, geven wij u de gelegenheid om uw ogen uitgebreid uit voorzorg te laten onderzoeken op eventuele aanwezigheid van oogaandoeningen die pas in een later stadium klachten geven. Een vroegtijdige diagnose, behandeling en gezondheidsadviezen kunnen dus van wezenlijk belang zijn voor de gezondheid van uw ogen en het beschermen van de kwaliteit van uw zicht.

In de tweede plaats zijn er momenteel zorgwekkend lange wachtlijsten voor een eerste afspraak bij de oogarts. Wanneer er in uw netvliesfoto’s afwijkingen worden gevonden, kunnen wij er samen met uw huisarts voor zorgen dat u niet op deze lange wachtlijst komt te staan en u dus vroegtijdig behandeld kunt gaan worden. Binnen een week hebben wij namelijk uw resultaten al binnen.

Welke oogaandoeningen?

Glaucoom
Glaucoom is één van de meest voorkomende chronische oogaandoeningen bij mensen van veertig jaar en ouder. Glaucoom wordt veroorzaakt door een te hoge oogdruk en resulteert pas in een later stadium tot blijvend gezichtsvelduitval. Vroegtijdige opsporing zorgt ervoor dat u dit kunt beperken tot het minimum.

Ouderdoms-maculadegeneratie (AMD)
De macula, oftewel de gele vlek, is een minuscuul gebiedje in het midden van het netvlies. In dit gebiedje zijn veel kegeltjes te vinden: lichtgevoelige cellen die zorgen voor het waarnemen van kleuren, contrast en het goed kunnen zien van details. AMD is een netvliesaandoening waardoor de gezichtssterkte sterk afneemt of uiteindelijk volledig kan blokkeren, doordat de kegeltjes afsterven. Een netvliesfoto brengt eventuele afwijkingen van uw netvlies gedetailleerd in beeld.

Diabetische retinopathie
Mensen met diabetes hebben simpel gezegd teveel suiker in hun bloed. Hierdoor raken de bloedvaten beschadigd, waaronder ook de bloedvaatjes in het netvlies. Het is zelfs één van de meest voorkomende complicaties bij diabetes. Dit geldt voor zowel diabetes type 1, als diabetes type 2. Kleine bloedingen in het oog geven een indicatie van het risico op, of aanwezigheid van diabetes. Ook als deze nog niet eerder is gediagnosticeerd.

Hartaanval en beroerte
Een hartaanval lijkt plotseling te ontstaan, in werkelijkheid gaat er een lang en sluipend proces aan vooraf. Vaatvernauwing en veranderingen in het oog zijn een indicator voor het risico op een hartaanval.
Een beroerte is het gevolg van een tekort aan zuurstof in de hersenen, veroorzaakt door vaatverstoppingen. Vaatverstoppingen zijn al vroeg zichtbaar in het oog. Een beroerte heeft vaak ingrijpende gevolgen op uw leven.

 

Openingstijden


Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

9.30 - 18.00 uur

9.30 - 18.00 uur
9.30 - 18.00 uur
9.30 - 18.00 uur
9.00 - 17.00 uur

Openingstijden


Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

9.30 - 18.00 uur

9.30 - 18.00 uur
9.30 - 18.00 uur
9.30 - 18.00 uur
9.00 - 17.00 uur

070-3245218

Whatsapp: 06-57363921

brilmode Verhey van Wijk, Weissenbruchstraat 44

Start WhatsApp
Stel je vraag:
U kunt ons dag en nacht een WhatsApp bericht sturen, wij reageren zo snel als mogelijk